REGULAMENTUL OFICIAL

pentru organizarea și desfășurarea evenimentului
“Maraton 1 Decembrie – ediţia a XIII-a”
1 Decembrie 2023, Parc Al. Ioan Cuza, Sector 3, București

SECŢIUNEA 1. DESPRE ORGANIZATORI și COMPETIȚIE

Competiția “Maraton 1 Decembrie – ediţia a XIII-a” (denumită în cele ce urmează “Competiția”) este organizată de Asociaţia Clubul Sportiv Elite Running în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 al Municipiului București.

“Maraton 1 Decembrie – ediţia a XIII-a” este parte a proiectului “Educație prin Mișcare 2023”, unul dintre proiectele câștigătoare ale unei finanțări nerambursabile, alocate de la bugetul local al Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general desfășurate în anul 2023.

Evenimentul își propune promovarea alergării în aer liber și a unui stil de viaţa sănătos precum și inducerea sentimentelor patriotice legate de sărbătorirea Zilei Naționale a României la 1 Decembrie.

Regulamentul Oficial al competiției (denumit în continuare Regulament Oficial) este întocmit și va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.maraton1decembrie.ro și la locul de desfășurare a competiției.

Prin participarea la această competiție, participanţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislaţiei în vigoare aplicabile.

SECŢIUNEA 2. PERIOADA și ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

2.1. Data și locul desfășurării competiției

Competiția va avea loc în ziua de vineri, 1 decembrie 2023, începând cu ora 07:45, în București, pe aleile din Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR). Zona de start/sosire și aria de concurs sunt marcate pe hărțile traseelor fiecărei curse de pe  site-ul www.maraton1decembrie.ro.

Startul și sosirea vor fi amenajate pe aleea din fața “scenei mari” (aleea perpendiculară pe aleea de lângă lac) din imediata apropiere a podului (peste lac) de pe strada Liviu Rebreanu. Festivitatea de premiere va fi amenajată într-un loc care va fi comunicat ulterior.

Pe durata desfășurării competiției, între orele 07:45 și 15:30, accesul pe aleile pe unde se vor desfășura probele va fi parțial restricționat. Traseul de desfășurare a întrecerilor va fi însemnat cu bandă de delimitare și va avea în anumite puncte stabilite anterior arbitri de traseu din partea organizatorilor. Aceştia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului corect și în deplină siguranță de către toți competitorii.

Competiția se desfășoară conform mecanismului competiției, așa cum este acesta detaliat în Secțiunea 4 din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 3. CURSELE COMPETIȚIEI. TRASEUL DE CONCURS. CATEGORII.

3.1. Cursele competiției

Această competiție se adresează pasionaţilor de sport și mișcare în aer liber, a căror stare de sănătate le permite o alergare pe una din distanţele menţionate mai jos.

Competiția va cuprinde 5 curse distincte:

 • Maratonul 1 Decembrie – 42,195 km
 • Semimaraton – 21,1 km
 • Cursa NXP 11,1 km
 • Cursa fotolii rulante – 3,2 km
 • Cursa Cetățenilor Sectorului 3 – 3,6 km

Cursele: maraton, semimaraton și Cursa NXP 11,1 km vor fi numite în continuare curse competitive.

3.2. Categorii de vârstă

3.2.1. Categoriile de vârstă pentru cursele competitive (maraton, semimaraton, Cursa NXP 11,1 km):

 • 18 – 34 ani (născuți între 02.12.1988 și 01.12.2005) feminin și masculin
 • 35 – 49 ani (născuți între 02.12.1973 și 01.12.1988) feminin și masculin
 • peste 50 ani (născuți pe sau înainte de 01.12.1973) feminin și masculin

3.2.2. Categorii de vârstă pentru  – cursa Cetățenilor Sector 3 – 3,6 km:

 • Cursa adolescentilor: 12 – 17 ani (născuți între 02.12.2005 și 01.12.2011) fete și băieți
 • peste 18 ani (născuți pe sau înainte de 01.12.2005) feminin și masculin

3.3. Traseul de concurs

Traseul de concurs va fi amenajat pe aleile din parc și din jurul lacului și va fi semnalizat de către organizatori prin garduri, conuri și benzi de delimitare și va fi supravegheat de arbitri de cursa, amplasaţi în diferite puncte ale traseului.

În zona start/sosire traseul va fi securizat prin garduri de delimitare.

Harta traseului fiecărei curse poate fi vizualizată aici.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL COMPETIȚIEI

4.1. Eligibilitate

Aceasta competiție se adresează adolescenților (12–17 ani) și adulților care se vor întrece pe trasee stabilite de organizatori în funcție de vârstă și pregătirea participanților.

Participantii trebuie sa fi împlinit 12 ani (pentru cursa adolescenților) și 18 ani (pentru celelalte curse) până la data desfășurării competiției (inclusiv) și sa fie apți din punct de vedere medical pentru acest tip de efort.

4.2. Înscriere

Înscrierile la evenimentul “Maraton 1 Decembrie 2023” încep în data de 01.08.2023 și sunt deschise până pe data de 26.11.2023 sau până la ocuparea locurilor disponibile.

O persoana eligibilă conform articolului 4.1 se poate înscrie la una din probele competiției, completând formularul online de pe site-ul www.maraton1decembrie.ro până pe data de 26.11.2023. Pentru ca înscrierea sa fie validată plata trebuie făcută până pe 27.11.2023. După aceasta dată toate înscrierile nevalidate (pentru care nu s-a efectuat plata) vor fi anulate.

Pentru participantii adolescenți (12–17 ani), înscrierea se face prin completarea și trimiterea formularului de înscriere de către un părinte sau tutore legal al minorului.

Nu este permisă înscrierea unei persoane la mai multe probe.

După data limită pentru înscrierea on-line (26.11.2023), în limita locurilor rămase disponibile, doritorii se vor putea înscrie la punctul de ridicare a kit-urilor de participare în perioada 29 – 30.11.2023.

În ziua desfășurării concursului nu se fac înscrieri și nici modificări ale înscrierilor existente (schimbarea numelui participantului, schimbarea cursei etc.).

Numărul înscrierilor este limitat, după cum urmează:

Cursa Număr maxim de participanți
Maratonul 1 Decembrie +
Semimaraton
300
Cursa NXP 11,1 km 400
Cursa fotoliilor rulante 10
Cursa Cetățenilor Sectorului 3 100
TOTAL 810

Numărul înscrierilor este limitat, după cum urmează:

 • 100 locuri pentru participanții la proiectul “Educație prin Mișcare 2023”
 • 710 locuri pentru alți participanți

4.3. Taxa de înscriere

Taxa de înscriere este aceeași pentru toate cursele, după cum urmează: 

 • 140 lei până pe 09.09.2023, în limita primilor 100 concurenți înscriși și validați
 • 150 lei până pe 24.09.2023
 • 160 lei până pe 09.10.2023
 • 180 lei până pe 15.11.2023
 • 200 lei începând cu 16.11.2023

Excepție: categoria Adolescenți de la Cursa Cetățenilor Sectorului 3. Prețul unic: 40 lei. 

Pentru categoria Adolescenți NU se acordă tricou tehnic.

Plata taxei de înscriere se face online în momentul înscrierii online sau în maximum o zi lucrătoare de la data completării formularului folosind link-ul din mailul primit la înregistrare sau prin transfer bancar la: 

Asociatia Club Sportiv Elite Running, CIF 31333790
IBAN: RO57BACX0000000877267000, deschis la Unicredit Bank

În caz de neparticipare, taxa de înscriere nu se returnează.

Participantii adolescenți și adulți rezidenți în Sectorul 3, înscriși în proiectul “Educație prin Mișcare 2023”, care au acumulat minim 6 prezențe la ședințele de antrenament, beneficiază de înscriere gratuită la oricare cursă din cadrul evenimentului “Maraton 1 Decembrie 2023”. 

De asemenea, participanții la Cursa Fotoliilor Rulante beneficiază de înscriere gratuită.

4.4. Kitul de concurs, validarea concurenților și ridicarea numărului, cipului de cronometrare și a kit-ului

Conținutul kitului de concurs:

 • Tricou tehnic cu mânecă lungă al evenimentului
  (pentru categoria Adolescenți de la Cursa Cetățenilor Sectorului 3 NU se acordă tricou tehnic)
 • Număr concurs cu cipul de cronometrare
 • Produse din partea sponsorilor
 • Medalia evenimentului
 • Diploma de finisher: se primește în format electronic
 • Acces la clasament

O persoană care este înscrisă, în condițiile articolului 4.2, va trebui să se prezinte la locul de ridicare a kit-urilor, conform programului evenimentului, pentru ridicarea numărului de concurs, a cipului de cronometrare (lipit pe spatele numărului) și a kit-ului de participare. Pentru a fi validată și a ridica cele de mai sus, persoana va prezenta un act de identitate (carte de identitate, pașaport sau permis de conducere) și declarația pe proprie răspundere semnată.

Declarațiile pot fi completate și semnate on-line.

Odată ridicate cipul de cronometrare și numărul de concurs, concurentul este validat pentru participarea la cursa. Numărul și cipul nu pot fi transmise unei alte persoane.

Programul și detaliile privind ridicarea kiturilor de concurs se găsesc pe pagina Ridicare kituri. După ora limită de predare a kiturilor, ridicarea numărului de concurs și a kit-ului nu mai este permisă, acestea rămânând la dispoziția organizatorului.

Kit-ul de concurs nu se poate trimite prin posta sau curier.

ATENȚIE: în ziua concursului vor fi distribuite kit-uri de concurs DOAR către participanții cu domiciliul în afara Municipiului București.

4.5. Declaraţia pe propria răspundere

Participarea la cursele din cadrul competiției Maraton 1 Decembrie se face pe propria răspundere, în deplină cunoștință a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică și mentală. 

Prin înscrierea și participarea la aceste curse din cadrul competiției, fiecare participant declară și își asumă pe propria răspundere faptul că este apt să participe la o astfel de activitate care presupune depunerea unui efort fizic  și că a consultat în acest sens un medic de specialitate care i-a acordat avizul să participe la această cursă.

Toţi participanții adulți care se înscriu la cursele din cadrul competiției, vor completa și semna on-line o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi pentru a participa la cursele pentru care s-au înscris.

Prin semnarea declarației pe propria răspundere, participantul îl exonerează de orice răspundere pe Organizator în legătură cu orice problemă medicală, de orice natură, apărută în timpul sau după participarea la cursa la care s-a inscris.

Pentru participantii adolescenți (12–17 ani),  părinții sau tutorii legali declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la cursa la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la cursa, că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la eveniment şi își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul/minorul pe care îl reprezinta este implicat într-un accident.

Participantii adolescenti (12–17 ani) vor fi însoțiți la ridicarea kitului de către un părinte sau un tutore legal.

4.6 Condiții de participare la cursele din cadrul competiției “Maraton 1 Decembrie”

Un participant înscris la cursele din cadrul competiției trebuie sa se prezinte la locul de intalnire din parc în ziua și ora stabilite, în următoarele condiții:

 • stare de sănătate bună, atestată pe propria răspundere conform declarației;
 • condiție fizică bună pentru cursa la care s-a înscris 

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru orice eventual incident, în cazul în care participanții la competiție părăsesc zona și traseul indicat de organizatori pentru desfășurarea activităților.

Participantii se vor prezenta la cursa folosind propriul echipament sportiv. Echipamentul de alergare trebuie sa fie corespunzător condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a curselor  și decent (sa respecte normele morale). 

Recomandam participantilor (mai ales locuitorilor Sectorului 3, eligibili sa primească  gratuit tricoul “Maraton 1 Decembrie”) sa poarte tricoul cu insemnele evenimentului primit în kitul de participare în semn de omagiu pentru Ziua Națională a României. 

Numerele de concurs se vor amplasa pe echipamentul de alergare, în zona pieptului/abdomenului pe partea din fata, astfel incat sa fie vizibile.

Pentru persoanele cu dizabilități locomotorii numerele de concurs se vor amplasa pe partea din fata a echipamentului participantului, în zona pieptului/abdomenului sau pe echipamentul de deplasare astfel incat sa fie vizibile.

Participantul va trebui sa respecte întocmai regulamentul cursei, incluzând regulile de fair-play (vezi Secțiunea 6), traseul cursei (să treacă prin punctele de control), regulile privind aruncarea gunoaielor, precum și indicațiile persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea cursei (arbitrilor de cursă, personalului medical, de securitate, paza contra incendiilor). Dacă participantul nu respectă, orice persoană implicată în organizarea și desfășurarea cursei, il poate descalifica.

Concurenții trebuie să-și dozeze efortul în conformitate cu starea proprie de sănătate și pregătirea lor fizică la momentul cursei.

În cazul în care se afla în dificultate (hipo/hiper tensiune, amețeală, deshidratare, orice stare de rău) sau vede un alt alergător aflat în dificultate, orice participant va cere de îndată ajutor doar autorităților sau persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea cursei.

4.7  Probleme medicale, prim ajutor și asigurare în caz de accidente pentru participanții la cursele din cadrul competiției  “Maraton 1 Decembrie 2023”

4.7.1 Probleme medicale și prim ajutor

Participarea la cursele din cadrul competiției este permisă doar persoanelor care nu au probleme medicale și care au capacitatea fizică și pregătirea să participe la cursa la care s-a inscris.

Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii și voluntarii  care participă la organizarea competiției  nu se fac responsabili pentru actele de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării curselor.

Participantul prezent la cursa la care este înscris, care întâmpina alterări semnificative ale stării de sănătate, de orice tip, pe parcursul desfășurării  activităților din cadrul cursei, are obligația de a se opri și  anunța de îndată organizatorii.

Participanții sunt obligați să îi ajute pe ceilalți participanți, aflați în dificultate/în pericol și să anunțe organizatorul în cazul producerii unui incident sau, în caz de urgență, vor apela la 112.

Participanții autorizează și își dau consimțământul expres de a fi transportați la spital/de a li se asigura asistență medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care, în opinia acestor persoane, asistența medicală este necesară și declară că renunță la orice pretenții ar putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

4.7.2 Asigurare în caz de accidente

Participarea la cursele din cadrul competiției este făcută exclusiv pe riscul Participantului. Organizatorul nu este responsabil de niciun prejudiciu de orice fel suferit de către Participant ca rezultat al participării la activitățile din cadrul cursei, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a intenției Organizatorului. Această excludere de responsabilitate se aplică de asemenea și în cazul oricăror daune posibile pentru cauze cum ar fi dar fără a se limita la accidentări sau deces.

Participantul este singurul responsabil de încheierea unei asigurări în vederea acoperirii oricăror daune provocate de accidentări, boli sau deces cauzate de participarea la cursa din cadrul competiției. Participantul declară că este conștient că participarea necesită o sănătate fizică și mentală foarte bună și declară că este pregătit corespunzător să participe la cursa aleasă la înscriere.

Organizatorul în mod expres și cu precădere indică Participantului să efectueze orice examen medical este necesar care să ateste că este apt de a participa la cursa. Participantul rămâne responsabil față de Organizator pentru orice prejudiciu ar provoca unei terțe părți, inclusiv unui alt Participant, voluntar etc., ca urmare a oricărui act sau omisiuni care este imputabil Participantului

4.8  Start și limite de timp

  Ora de start Timp limita Loc Start
Maratonul 1 Decembrie 09:00 6h00m Zona START/SOSIRE
Semimaraton 09:00 3h00m Zona START/SOSIRE
Cursa NXP 11,1 km 11:00 1h45m Zona START/SOSIRE
Cursa fotoliilor rulante – 3.2 km 12:10 1h00m Zona START/SOSIRE
Cursa Cetățenilor Sectorului 3 – 3.6 km 12:15 0h40m Zona START/SOSIRE

4.9. Stabilirea rezultatelor

La cursele competitive (maraton, semimaraton și cros 11.1 km) și la Cursa Cetățenilor Sectorului 3, la trecerea liniei de sosire se va cronometra electronic timpul în care fiecare participant va reuşi sa parcurgă întregul traseu. “Clasamentul oficial” este alcătuit pe baza “timpului oficial” înregistrat pentru fiecare alergător. “Timpul oficial” se măsoară din momentul startului oficial (timp 0h00m00s) până în momentul trecerii liniei de sosire.

La Cursa fotoliilor rulante la sosire se vor înmâna biletele în ordinea sosiri. Cu aceste biletele participanții se vor deplasa la locul de înregistrare a sosirilor. Aici se vor întocmi clasamentele în funcție de ordinea sosirilor.

Se vor întocmi clasamente open pentru fiecare cursa:

1) Maratonul 1 Decembrie – masculin și feminin

2) Semimaraton – masculin și feminin

3) Cursa – 11.1 km – masculin și feminin

4) Cursa fotoliilor rulante – 3.2 km – masculin și feminin

5) Cursa Cetățenilor Sectorului 3 – 12–17 ani (fete și baieti) respectiv +18 ani)(masculin și feminin)

La cursele competitive (maraton, semimaraton, 11.1 km) se vor face clasamente și pe categorii de vârstă, conform secțiunii 3.2.

4.10. Specificatii tehnice pentru cursa 3.2 km pentru fotolii rulante

Cursa 3.2 km pentru fotolii rulante se adresează persoanelor cu dizabilități locomotorii care se deplaseaza cu fotolii rulante.

Fiecare participant va folosi propriul sau scaun cu roti. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea sa asigure scaune cu roti pentru participarea persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Toți participantii la cursa trebuie să poarte pe toata durata cursei căști de protecție certificate (de tipul celor folosite în ciclism). Celor care nu poartă casca de protectie nu li se va permite sa ia startul.

Fiecare participant va purta numărul de concurs alocat de organizatori.

Participanții cu dizabilități locomotorii în fotolii rulante vor avea grija sa se deplaseze în siguranță când depășesc sau sunt depășiți de ceilalți participanți.

Toți participantii la cursa 3.2 km pentru fotolii rulante trebuie sa termine cursa și să treacă linia de sosire fără ajutor din partea altor participanți sau a spectatorilor. În cazul în care un participant primește ajutor, acesta nu este eligibil la podium.

Participanții cu dizabilități locomotorii vor primi ajutor doar în situații de urgență.

Este de preferat ca fiecare participant la aceasta cursa să fie însoțit de o persoana apropiata care să-i acorde participantului asistență în caz de nevoie. În cazul în care un participant nu are posibilitatea sa aibă însoțitor, acesta se va adresa organizatorilor (cu ceva timp înainte de cursa). Organizatorii se obliga să ia măsuri ca toți participanții (cu dizabilități) să aibă însoțitori pe toata durata desfășurării cursei.

CLARIFICARE: Este permisă folosirea echipamentelor de tip hand trikes!

4.11. Retragerea din competiție sau neprezentarea

În cazul retragerii din competiție sau neprezentării, rambursarea taxei nu este posibila.

Pentru cei retrași, kit-ul de concurs va putea fi ridicat doar în perioada de ridicare kituri de la locul de distribuire a kit-urilor (29– 30.11.2023). După aceasta perioada nu se vor mai distribui kit-uri de concurs celor retrași / neprezentați.

4.12. Modificarea înscrierii

Modificarea unei înregistrări (schimbarea de persoane, trecerea de la o proba la alta) este posibilă până la data de 19.11.2023 printr-o cerere trimisa pe adresele oficiale din pagina de contact. Orice modificare a înregistrării va fi taxată cu 30 lei.

4.13. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi arbitri de traseu ce vor purta veste distinctive. Ei vor supraveghea respectarea traseului de către concurenţi și vor înregistra trecerile concurenților prin punctele respective. La sfârșitul cursei, aceste date vor fi cumulate și se va verifica numărul de treceri ale fiecărui concurent prin punctele de verificare. Dacă unul dintre concurenţi nu a acumulat numărul total de treceri prin toate punctele de control, atunci concurentul respectiv va fi descalificat.

Dacă un arbitru de cursă va observa o tentativă de “tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

De asemenea, arbitrii de traseu dau indicații ce țin de traseu, regulament sau situații de urgență.

Cursele vor beneficia și de prezenta unor arbitri mobili care se vor deplasa cu biciclete.

4.14. Voluntarii

Cursele vor beneficia de asistența mai multor voluntari instruiți care vor oferi participanților următoarele:

 • servicii la punctele de alimentare / hidratare
 • ajutor la nevoie
 • îndrumare pe traseu
 • intervenție în caz de nevoie
 • prevenție
 • asigurarea comunicării în caz de urgență

4.15 Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

SECŢIUNEA 5. TITLURI și PREMII

La sosire, toţi participanţii vor primi medalii de finisher, iar ulterior vor putea descărca de pe web site-ul competiției diplome electronice de participare(doar pentru cursele competitive și Cursa 3,6 km).

Ocupantii locurilor 1, 2 și 3 (open) de la fiecare probă menționată la articolul 3.1 din prezentul regulament, precum și primii 3 clasati pentru fiecare categorie de vârstă (vezi articolul 3.2) la probele competitive vor primi diplome și premii. Participantii premiati la open nu vor fi în clasamentul pentru categoriile de vârstă și ca urmare nu vor fi premiați la aceste categorii.

Premiile acordate vor consta în produse oferite de către sponsori.

Concurenții ce fac parte din profesiile juridice Magistrați (procurori, judecători) clasați pe podium vor fi premiați doar cu diplomă și cupă sau medalie (dacă este cazul) indiferent dacă locul respectiv are prevăzute si premii. Aceștia vor trebui sa anunțe la premiere acest lucru, înainte de înmânarea premiilor.

Premiile ce nu sunt ridicate la festivitatea de premiere nu mai pot fi revendicate ulterior și nici nu pot fi trimise prin posta sau curier.

SECȚIUNEA 6. FAIR-PLAY

Alergătorii vor avea o atitudine fair-play și vor respecta următoarele reguli:

 • vor folosi un limbaj și gesturi decente
 • vor manifesta respect fata de alergatori, voluntari, organizatori și public
 • vor alerga pe partea dreapta a sensului de alergare

Nerespectarea celor de mai sus atrage descalificarea din competiție.

SECȚIUNEA 7. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

7.1. Organizare

Organizarea evenimentului revine Asociaţiei Clubul Sportiv Elite Running, împreuna cu partenerii sai, care pun la dispoziție arbitrii și voluntarii necesari bunei desfășurări a competiției.

Pe durata desfășurării concursului, participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând și culoarul de delimitare trasat de către organizatori și marcat cu banda. Participanţii care renunță la cursa pe parcursul alergării sunt rugați sa se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunța organizatorii despre acest abandon.

7.2. Puncte de hidratare / alimentare

Pe timpul desfășurării curselor vor exista 2 puncte de hidratare / alimentare: unul pe traseul de alergare și unul la sosire.

Acestea vor pune la dispoziția alergătorilor: apă plată și băutură izotonică, fructe, biscuiți, ciocolata și glucoza.

7.3. Toalete

Toaletele sunt plasate în zona de START/SOSIRE și în anumite puncte ale traseului.

7.4. Siguranța competiției

Traseul de alergare va fi delimitat prin garduri metalice, conuri și banda de demarcare.

Evenimentul va beneficia de:

 • 1 ambulanta cu cadre medicale specializate (în apropierea zonei START/SOSIRE)
 • jandarmi și/sau poliție locală
 • voluntari – pe tot traseul, în special în zonele cheie și în punctele de hidratare, vor fi voluntari instruiți îmbrăcați cu echipament distinctiv

7.5. Susținători

Susținătorii ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea traseului, dar în afara rutei de alergare.

7.6. Dispoziții finale

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată după data de 3 decembrie 2023 pe site-ul www.maraton1decembrie.ro.

Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru detalii, accesați pagina: http://www.maraton1decembrie.ro/politica-de-confidentialitate/

Concurenților le este interzisă aruncarea oricăror resturi sau gunoaie în zona de desfășurare a competiției, sub sancțiunea descalificării din competiție. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate în parc, fie sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deșeurilor și depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la data începerii competiției cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.

Pentru a contacta organizatorii, trimiteți email către: [email protected]