REGULAMENTUL OFICIAL

pentru organizarea și desfășurarea evenimentului
“Maraton 1 Decembrie – ediţia a XI-a”
1 Decembrie 2021, Parc Al. Ioan Cuza, Sector 3, București

SECŢIUNEA 1. DESPRE ORGANIZATORI și COMPETIȚIE

Competiția “Maraton 1 Decembrie – ediţia a XI-a” (denumită în cele ce urmează “competiția”) este organizată de Asociaţia Club Sportiv Elite Running în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 al Municipiului București și  RO CLUB MARATON.

“Maraton 1 Decembrie – ediţia a XI-a”  este parte a proiectului “Educație prin Mișcare 2021”, unul dintre proiectele câștigătoare ale unei finanțări nerambursabile, alocate de la bugetul local al Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general desfășurate în anul 2021.

Evenimentul își propune  promovarea alergării în aer liber și a unui stil de viaţa sănătos precum și inducerea sentimentelor patriotice legate de sărbătorirea Zilei Naționale a României la 1 Decembrie.

Regulamentul Oficial al competiției (denumit în continuare Regulament Oficial) este întocmit și va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.maraton1decembrie.ro și la locul de desfășurare a competiției.

Prin participarea la această competiție, participanţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislaţiei în vigoare aplicabile.

SECŢIUNEA 2. PERIOADA și ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

2.1. Data și locul desfășurării competiției

Competiția va avea loc în ziua de miercuri, 1 decembrie 2021, începând cu ora 07:45, în București, pe aleile din Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR). Zona de start/sosire și aria de concurs sunt marcate pe harta afișată pe acest site.

Startul și sosirea vor fi amenajate pe aleea din fața “scenei mari” (aleea perpendiculara pe aleea de langa lac) din imediata apropiere a podului (peste lac) de pe strada Liviu Rebreanu. Festivitatea de premiere va fi amenajată într-un loc care va fi comunicat ulterior.

Pe durata desfășurării competiției, între orele 07:45 și 15:30, accesul pe aleile pe unde se vor desfășura probele va fi parțial restricționat. Traseul de desfășurare a întrecerilor va fi însemnat cu banda de delimitare și va avea în anumite puncte stabilite anterior persoane din partea organizatorilor, arbitri de traseu. Aceştia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplina siguranta de către toți competitorii.

Competiția se desfășoară conform mecanismului competiției, așa cum este acesta detaliat în Secțiunea 4 din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 3. CURSELE COMPETIȚIEI. TRASEUL DE CONCURS. CATEGORII.

3.1. Cursele competiției

Această competiție se adresează pasionaţilor de sport și mișcare în aer liber, a căror stare de sănătate le permite o alergare pe una din distanţele menţionate mai jos.

Competiția va cuprinde 5 curse distincte:

 • Maratonul 1 Decembrie – 42.195 km
 • Semimaraton – 21.1 km
 • Cursa 11.1 km
 • Cursa fotolii rulante – 3.6 km
 • Cursa Cetățenilor Sectorului 3 – 3.6 km

Cursele: maraton, semimaraton și cursa 11.1 km vor fi numite în continuare curse competitive.

3.2. Categorii de vârstă

3.2.1. Categoriile de vârstă pentru cursele competitive (maraton, semimaraton, cursa 11,1km):

 • 18 – 34 ani (născuți între 02.12.1986 și 01.12.2003) feminin și masculin
 • 35 – 49 ani (născuți între 02.12.1971 și 01.12.1986) feminin și masculin
 • peste 50 ani (născuți in sau înainte de 01.12.1971) feminin și masculin

3.2.2. Categorii de vârstă pentru  – cursa Cetățenilor Sector 3 – 3,6 km:

 • Cursa adolescentilor: 12-17 ani (născuți între 02.12.2003 și 01.12.2009) fete și baieti
 • +18 ani (născuți înainte sau în data de 01.12.2003) feminin și masculin

3.3. Traseul de concurs

Traseul de concurs va fi amenajat pe aleile din parc și din din jurul lacului și va fi semnalizat de către organizatori prin garduri, conuri și benzi de delimitare și va fi supravegheat de arbitri de cursa, amplasaţi în diferite puncte ale traseului.

În zona start/sosire traseul va fi securizat prin garduri de delimitare.

Harta traseului poate fi vizualizată aici.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL COMPETIȚIEI

4.1. Eligibilitate

Aceasta competiție se adresează adolescenților (12-17 ani) și adulților care se vor întrece pe trasee stabilite de organizatori în funcție de vârstă și pregătirea participanților.

Participantii trebuie sa fi împlinit 12 ani (pentru cursa adolescenților) și 18 ani (pentru celelalte curse) pana la data desfășurării competiției (inclusiv) și sa fie apți din punct de vedere medical pentru acest tip de efort.

4.2. Înscriere

Înscrierile la evenimentul “Maraton 1 Decembrie 2021” încep în data de 05.11.2021 și sunt deschise până pe data de 26.11.2021 sau până la ocuparea locurilor disponibile pentru cursele fizice cumulat cu cursele virtuale.

O persoana eligibilă conform articolului 4.1 se poate înscrie la una din probele competiției, completând formularul online de pe site-ul www.maraton1decembrie.ro pana pe data de 26.11.2021. Pentru ca înscrierea sa fie validată plata trebuie făcută pana pe 27.11.2021. După aceasta dată toate înscrierile nevalidate (pentru care nu s-a efectuat plata) vor fi anulate.

Pentru participantii adolescenți (12-17 ani), înscrierea se face prin completarea și trimiterea formularului de înscriere de către un părinte sau tutore legal al minorului.

Nu este permisă înscrierea unei persoane la mai multe probe.

Dupa aceasta data, în limita locurilor rămase disponibile, doritorii se vor putea înscrie la punctul de ridicare a kit-urilor de participare în perioada 29 – 30.11.2021.

În ziua desfășurării concursului nu se fac înscrieri și nici modificări ale înscrierilor existente (schimbarea numelui participantului, schimbarea cursei etc.).

Numărul înscrierilor este limitat, după cum urmează:

Cursa Număr maxim de participanți
Maratonul 1 Decembrie 100
Semimaraton 200
Cursa 11.1 km 230
Cursa fotoliilor rulante 20
Cursa Cetățenilor Sectorului 3 100

Numărul înscrierilor (pentru cursele fizice cumulat cu cursele virtuale) este limitat, după cum urmează:

 • 100 locuri pentru participanții la proiectul “Educație prin Mișcare 2021”
 • 550 locuri pentru alți participanți

4.3. Taxa de înscriere

Taxa de înscriere este aceeași pentru toate cursele, după cum urmează: 

 • 125 lei până pe 12.11.2021
 • 135 lei până pe 19.11.2021
 • 150 lei începând cu 20.11.2021 

Excepție: categoria Adolescenți de la Cursa Cetățenilor Sectorului 3. Prețul unic: 20 lei. Pentru categoria Adolescenți nu se acordă tricou tehnic.

Plata taxei de înscriere se face online în momentul înscrierii online sau în maximum o zi lucrătoare de la data completării formularului folosind link-ul din mailul primit la înregistrare sau prin transfer bancar la: 

Asociatia Club Sportiv Elite Running, CIF 31333790
IBAN: RO57BACX0000000877267000, deschis la Unicredit Bank

În caz de neparticipare, taxa de înscriere nu se returnează.

Participantii adolescenți și adulți rezidenți în Sectorul 3, înscriși în proiectul “Educație prin Mișcare 2021”, care au acumulat minim 6 prezențe la ședințele de antrenament, beneficiază de înscriere gratuită la oricare cursă din cadrul evenimentului “Maraton 1 Decembrie 2021”. 

De asemenea, participanții la Cursa Fotoliilor Rulante beneficiază de înscriere gratuită.

4.4. Kitul de concurs, validarea concurenților și ridicarea numărului, cipului de cronometrare și a kit-ului

Conținutul kitului de concurs:

 • Număr concurs cu cipul de cronometrare
 • Tricou tehnic al evenimentului (pentru categoria Adolescenți de la Cursa Cetățenilor Sectorului 3 nu se acordă tricou tehnic)
 • Acces la clasament 
 • Diploma de finisher: se primește în format electronic
 • Medalia evenimentului
 • Produse din partea sponsorilor

O persoana care este înscrisă, în condițiile articolului 4.2, va trebui sa se prezinte la locul de ridicare a kit-urilor, conform programului evenimentului, pentru ridicarea numărului de concurs, a cipului de cronometrare (lipit pe spatele numărului) și a kit-ului de participare. Pentru a fi validată și a ridica cele de mai sus, persoana va prezenta un act de identitate (pașaport, carte de identitate sau permis de conducere) și declarația pe proprie răspundere semnată.

Declarațiile pot fi completate și semnate on-line.

Odată ridicate cipul de cronometrare  și numărul de concurs, concurentul este validat pentru participarea la cursa. Numărul și cipul nu pot fi transmise unei alte persoane.

Programul și detaliile privind ridicarea kiturilor de concurs se găsesc pe pagina Ridicare kituri. După ora limită de predare a kiturilor, ridicarea numărului de concurs și a kit-ului nu mai este permisă, acestea rămânând la dispoziția organizatorului.

Kit-ul de concurs nu se poate trimite prin posta sau curier.

ATENȚIE: în ziua concursului vor fi distribuite kit-uri de concurs DOAR către participanții cu domiciliul în afara Municipiului București.

4.5. Declaraţia pe propria răspundere

Participarea la cursele din cadrul competiției Maraton 1 Decembrie se face pe propria răspundere, în deplină cunoștință a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică și mentală. 

Prin înscrierea și participarea la aceste curse din cadrul competiției, fiecare participant declară și își asumă pe propria răspundere faptul că este apt să participe la o astfel de activitate care presupune depunerea unui efort fizic  și că a consultat în acest sens un medic de specialitate care i-a acordat avizul să participe la această cursă.

Toţi participanții adulți care se înscriu la cursele din cadrul competiției, vor completa și semna on-line o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi pentru a participa la cursele pentru care s-au înscris și că pot face dovada vaccinării împotriva COVID-19 sau a trecerii prin boală.

Prin semnarea declarației pe propria răspundere, participantul îl exonerează de orice răspundere pe Organizator în legătură cu orice problemă medicală, de orice natură, apărută în timpul sau după participarea la cursa la care s-a inscris.

Pentru participantii adolescenți (12-17 ani),  părinții sau tutorii legali declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la cursa la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la cursa, că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la eveniment şi își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul/minorul pe care îl reprezinta este implicat într-un accident.

Participantii adolescenti (12-17 ani) vor fi însoțiți la ridicarea kitului de către un părinte sau un tutore legal.

4.6 Condiții de participare la cursele din cadrul competiției “Maraton 1 Decembrie”

4.6.1 Condiții de participare generale

Un participant înscris la cursele din cadrul competiției trebuie sa se prezinte la locul de intalnire din parc în ziua și ora stabilite, în următoarele condiții:

 • stare de sănătate bună, atestată pe propria răspundere conform declarației;
 • condiție fizică bună pentru cursa la care s-a înscris 
 • lipsa oricăror simptome specifice infecției cu COVID-19 (a se vedea secțiunea specială pentru aceste condiții)

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru orice eventual incident, în cazul în care participanții la competiție părăsesc zona și traseul indicat de organizatori pentru desfășurarea activităților.

Participantii se vor prezenta la cursa folosind propriul echipament sportiv. Echipamentul de alergare trebuie sa fie corespunzător condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a curselor  și decent (sa respecte normele morale). 

Recomandam participantilor (mai ales locuitorilor Sectorului 3, eligibili sa primească  gratuit tricoul “Maraton 1 Decembrie”) sa poarte tricoul cu insemnele evenimentului primit în kitul de participare în semn de omagiu pentru Ziua Națională a României. 

Numerele de concurs se vor amplasa pe echipamentul de alergare, în zona pieptului/abdomenului pe partea din fata, astfel incat sa fie vizibile.

Pentru persoanele cu dizabilități locomotorii numerele de concurs se vor amplasa pe partea din fata a echipamentului participantului, în zona pieptului/abdomenului sau pe echipamentul de deplasare astfel incat sa fie vizibile.

Participantul va trebui sa respecte întocmai regulamentul cursei, incluzând regulile de fair-play (vezi Secțiunea 6), traseul cursei (să treacă prin punctele de control), regulile privind aruncarea gunoaielor, precum și indicațiile persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea cursei (comisarilor de cursă, personalului medical, de securitate, paza contra incendiilor). Dacă participantul nu respectă, orice persoană implicată în organizarea și desfășurarea cursei, il poate descalifica.

Concurenții trebuie să-și dozeze efortul în conformitate cu starea proprie de sănătate și pregătirea lor fizică la momentul cursei.

În cazul în care se afla în dificultate (hipo/hiper tensiune, amețeală, deshidratare, orice stare de rău) sau vede un alt alergător aflat în dificultate, orice participant va cere de îndată ajutor doar autorităților sau persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea cursei.

4.6.2 Condiții de participare în timpul pandemiei de Covid-19

Toate activitățile din cadrul competiției se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor impuse de autorități pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru desfășurarea activităților fizice în aer liber.

Toți participanții la  cursele competiției vor fi îndrumați să respecte toate măsurile indicate de către autorități în privința desfășurării activităților fizice în timpul pandemiei de COVID-19 și organizatorii se vor informa permanent pentru a respecta și a asigura toate măsurile de igienă impuse (folosirea substanțelor dezinfectante, folosirea măștilor de către organizatori și voluntari, păstrarea distanței sociale etc.). Toți participanții înscriși la curse vor semna on-line o declarație pe propria răspundere de participare la aceste activități prin care își asumă răspunderea că vor respecta toate regulile și regulamentele impuse – înainte, în timpul și după desfășurarea curselor – pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (vezi Anexa 1 la regulament).

NOTIFICARE

În urma măsurilor impuse de autorități și după analizarea situației actuale împreună cu partenerii și factorii de decizie locali, organizatorii competiției “Maraton 1 Decembrie”  permit accesul tuturor alergătorilor care sunt înregistrați și care pot oferi dovada imunizării după cum urmează:

 • certificat digital European COVID – Certificat de Vaccinare pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • certificat digital European COVID – Certificat de recuperare care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării cu SARS-COV-2.

Cele două tipuri de certificate pot fi descărcate aici: https://certificat-covid.gov.ro/login

Organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe desfășurarea curselor din cadrul competiției în cazul în care sunt puși în pericol participantii și comunitatea, din cauza agravării situației generate de pandemia de COVID 19.

4.7  Probleme medicale, prim ajutor și asigurare în caz de accidente pentru participanții la cursele din cadrul competiției  “Maraton 1 Decembrie 2021”

4.7.1 Probleme medicale și prim ajutor

Participarea la cursele din cadrul competiției este permisă doar persoanelor care nu au probleme medicale și care au capacitatea fizică și pregătirea să participe la cursa la care s-a inscris.

 Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii și voluntarii  care participă la organizarea competiției  nu se fac responsabili pentru actele de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării curselor.

Participantul prezent la cursa la care este înscris, care întâmpina alterări semnificative ale stării de sănătate, de orice tip, pe parcursul desfășurării  activităților din cadrul cursei, are obligația de a se opri și  anunța de îndată organizatorii.

Participanții sunt obligați să îi ajute pe ceilalți participanți, aflați în dificultate/în pericol și să anunțe organizatorul în cazul producerii unui incident sau, în caz de urgență, vor apela la 112.

Participanții autorizează și își dau consimțământul expres de a fi transportați la spital/de a li se asigura asistență medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care, în opinia acestor persoane, asistența medicală este necesară și declară că renunță la orice pretenții ar putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

4.7.2 Asigurare în caz de accidente

Participarea la cursele din cadrul competiției este făcută exclusiv pe riscul Participantului. Organizatorul nu este responsabil de niciun prejudiciu de orice fel suferit de către Participant ca rezultat al participării la activitățile din cadrul cursei, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a intenției Organizatorului. Această excludere de responsabilitate se aplică de asemenea și în cazul oricăror daune posibile pentru cauze cum ar fi dar fără a se limita la accidentări sau deces.

Participantul este singurul responsabil de încheierea unei asigurări în vederea acoperirii oricăror daune provocate de accidentări, boli sau deces cauzate de participarea la cursa din cadrul competiției. Participantul declară că este conștient că participarea necesită o sănătate fizică și mentală foarte bună și declară că este pregătit corespunzător să participe la cursa aleasă la înscriere.

Organizatorul în mod expres și cu precădere indică Participantului să efectueze orice examen medical este necesar care să ateste că este apt de a participa la cursa. Participantul rămâne responsabil față de Organizator pentru orice prejudiciu ar provoca unei terțe părți, inclusiv unui alt Participant, voluntar etc., ca urmare a oricărui act sau omisiuni care este imputabil Participantului

4.8  Start și limite de timp

  Ora de start Timp limita Loc Start
Maratonul 1 Decembrie 09:00 6h00m Zona START/SOSIRE
Semimaraton 09:00 3h00m Zona START/SOSIRE
Cursa 11.1 km 11:30 1h45m Zona START/SOSIRE
Cursa fotoliilor rulante 11:00 1h00m Zona START/SOSIRE
Cursa Cetatenilor Sectorului 3 – 3.6 km 12:45 0h40m Zona START/SOSIRE

4.9. Stabilirea rezultatelor

La cursele competitive (maraton, semimaraton și cros 11.1 km) și la Cursa Cetățenilor Sectorului 3, la trecerea liniei de sosire se va cronometra electronic timpul în care fiecare participant va reuşi sa parcurgă întregul traseu. “Clasamentul oficial” este alcătuit pe baza “timpului oficial” înregistrat pentru fiecare alergător. “Timpul oficial” se măsoară din momentul startului oficial (timp 0h00m00s) până în momentul trecerii liniei de sosire.

La Cursa fotoliilor rulante la sosire se vor înmâna biletele în ordinea sosiri. Cu aceste biletele participanții se vor deplasa la locul de înregistrare a sosirilor. Aici se vor întocmi clasamentele în funcție de ordinea sosirilor.

Se vor întocmi clasamente open pentru fiecare cursa:

1) Maratonul 1 Decembrie – masculin și feminin

2) Semimaraton – masculin și feminin

3) Cursa – 11.1 km – masculin și feminin

4) Cursa fotoliilor rulante – 3.6 km – masculin și feminin

5) Cursa Cetățenilor Sectorului 3 – (12-17 ani) (fete și baieti) respectiv (+18 ani) (masculin și feminine)

La cursele competitive individuale (maraton, semimaraton, 11.1 km) se vor face clasamente și pe categorii de vârstă, conform secțiunii 3.2.

4.10. Specificatii tehnice pentru cursa 3.6 km pentru fotolii rulante

Cursa 3.6 km pentru fotolii rulante se adresează persoanelor cu dizabilități locomotorii care se deplaseaza cu fotolii rulante și are startul la ora 12:45.

Fiecare participant va folosi propriul sau scaun cu roti. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea sa asigure scaune cu roti pentru participarea persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Toți participantii la cursa trebuie să poarte pe toata durata cursei căști de protecție certificate (de tipul celor folosite în ciclism). Celor care nu poartă casca de protectie nu li se va permite sa ia startul.

Fiecare participant va purta numărul de concurs alocat de organizatori.

Participanții cu dizabilități locomotorii în fotolii rulante vor avea grija sa se deplaseze în siguranță când depășesc sau sunt depășiți de ceilalți participanți.

Toți participantii la cursa 3.6 km pentru fotolii rulante trebuie sa termine cursa și să treacă linia de sosire fără ajutor din partea altor participanți sau a spectatorilor. În cazul în care un participant primește ajutor, acesta nu este eligibil la podium.

Participanții cu dizabilități locomotorii vor primi ajutor doar în situații de urgență.

Este de preferat ca fiecare participant la aceasta cursa să fie însoțit de o persoana apropiata care să-i acorde participantului asistență în caz de nevoie. În cazul în care un participant nu are posibilitatea sa aibă însoțitor, acesta se va adresa organizatorilor (cu ceva timp înainte de cursa). Organizatorii se obliga să ia măsuri ca toți participanții (cu dizabilități) să aibă însoțitori pe toata durata desfășurării cursei.

CLARIFICARE: Este permisă folosirea echipamentelor de tip hand trikes!

4.11. Retragerea din competiție sau neprezentarea

În cazul retragerii din competiție sau neprezentării, rambursarea taxei nu este posibila.

Pentru cei retrași, kit-ul de concurs va putea fi ridicat doar în perioada de ridicare kituri de la locul de distribuire a kit-urilor (29– 30.11.2021). După aceasta perioada nu se vor mai distribui kit-uri de concurs celor retrași / neprezentati.

4.12. Modificarea înscrierii

Modificarea unei înregistrări (schimbarea de persoane, trecerea de la o proba la alta) este posibilă până la data de 20.11.2021 printr-o cerere trimisa pe adresele oficiale din pagina de contact. Orice modificare a înregistrării va fi taxată cu 20 lei.

4.13. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi arbitri de traseu ce vor purta veste distinctive. Ei vor supraveghea respectarea traseului de către concurenţi și vor înregistra trecerile concurenților prin punctele respective. La sfârșitul cursei, aceste date vor fi cumulate și se va verifica numărul de treceri ale fiecărui concurent prin punctele de verificare. Dacă unul dintre concurenţi nu a acumulat numărul total de treceri prin toate punctele de control, atunci concurentul respectiv va fi descalificat.

Dacă un arbitru de cursă va observa o tentativă de “tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

De asemenea, arbitrii de traseu dau indicații ce țin de traseu, regulament sau situații de urgență.

Cursele vor beneficia și de prezenta unor arbitri mobili care se vor deplasa cu biciclete.

4.14. Voluntarii

Cursele vor beneficia de asistența mai multor voluntari instruiți care vor oferi participanților următoarele:

 • servicii la punctele de alimentare / hidratare
 • ajutor la nevoie
 • îndrumare pe traseu
 • intervenție în caz de nevoie
 • prevenție
 • asigurarea comunicării în caz de urgență

4.15 Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

SECŢIUNEA 5. TITLURI și PREMII

La sosire, toţi participanţii vor primi medalii de finisher, iar ulterior vor putea descărca de pe web site-ul competiției diplome electronice de participare(doar pentru cursele competitive și Cursa 3,6 km).

Ocupantii locurilor 1, 2 și 3 (open) de la fiecare probă menționată la articolul 3.1 din prezentul regulament, precum și primii 3 clasati pentru fiecare categorie de vârstă (vezi articolul 3.2) la probele competitive individuale vor primi diplome și premii. Participantii premiati la open nu vor fi în clasamentul pentru categoriile de vârstă și ca urmare nu vor fi premiați la aceste categorii.

Premiile acordate vor consta în produse oferite de către sponsori.

Premiile ce nu sunt ridicate la festivitatea de premiere nu mai pot fi revendicate ulterior și nici nu pot fi trimise prin posta sau curier.

SECȚIUNEA 6. FAIR-PLAY

Alergătorii vor avea o atitudine fair-play și vor respecta următoarele reguli:

 • vor folosi un limbaj și gesturi decente
 • vor manifesta respect fata de alergatori, voluntari, organizatori și public
 • vor alerga pe partea dreapta a sensului de alergare

Nerespectarea celor de mai sus atrage descalificarea din competiție.

SECȚIUNEA 7. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

7.1. Organizare

Organizarea evenimentului revine Asociaţiei Club Sportiv Elite Running, împreuna cu partenerii sai, care pun la dispoziție arbitrii și voluntarii necesari bunei desfășurări a competiției.

Pe durata desfășurării concursului, participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând și culoarul de delimitare trasat de către organizatori și marcat cu banda. Participanţii care renunță la cursa pe parcursul alergării sunt rugați sa se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunța organizatorii despre acest abandon.

7.2. Puncte de hidratare / alimentare

Pe timpul desfășurării curselor vor exista 2 puncte de hidratare / alimentare: unul pe traseul de alergare și unul la sosire.

Acestea vor pune la dispoziția alergătorilor: apă plată și băutură izotonică, fructe, biscuiți, ciocolata și glucoza.

7.3. Toalete

Toaletele sunt plasate în zona de START/SOSIRE și în anumite puncte ale traseului.

7.4. Siguranța competiției

Traseul de alergare va fi delimitat prin garduri metalice, conuri și banda de demarcare.

Evenimentul va beneficia de:

 • 1 ambulanta cu cadre medicale specializate (în apropierea zonei START/SOSIRE)
 • jandarmi și/sau poliție locală
 • voluntari – pe tot traseul, în special în zonele cheie și în punctele de hidratare, vor fi voluntari instruiți îmbrăcați cu echipament distinctiv

7.5. Susținători

Eventualii susținători ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea traseului, dar în afara rutei de alergare.

7.6. Dispoziții finale

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată după data de 3 decembrie 2021 de site-ul www.maraton1decembrie.ro.

Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru detalii, accesați pagina: http://www.maraton1decembrie.ro/politica-de-confidentialitate/

Concurenților le este interzisă aruncarea oricăror resturi sau gunoaie în zona de desfășurare a competiției, sub sancțiunea descalificării din competiție. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate în parc, fie sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deșeurilor și depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la data începerii competiției cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.

Pentru a contacta organizatorii, trimiteți email către: [email protected]

ANEXA 1 – REGULI ȘI NORME DE IGIENĂ PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19 CE TREBUIE RESPECTATE DE PARTICIPANȚII LA CURSELE DIN CADRUL COMPETIȚIEI “MARATON 1 DECEMBRIE 2021

A. CONSIDERAȚII GENERALE. DESCRIEREA SIMPTOMELOR ȘI MĂSURILOR GENERALE PRIVIND LIMITAREA RĂSPÂNDIRII COVID-19

Toți participantii  la cursele din cadrul competiției “Maraton 1 Decembrie 2021” și persoanele implicate în organizarea acestor curse trebuie să fie întotdeauna informați și atenți în ceea ce privește apariția simptomelor de COVID-19.

1) SIMPTOMELE INCLUD:

 • cele mai comune semne: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.;
 • rare: dureri de cap, greață, diaree.

În cazul în care participanții au astfel de simptome, este interzisă participarea la cursele din cadrul competiției “Maraton 1 Decembrie 2021”. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele 14 zile trebuie să urmeze procedurile descrise de autoritățile sanitare şi să nu părăsească locuința pentru a participa la cursa.

2) MĂSURI GENERALE DE PREVENȚIE PENTRU A LIMITA RĂSPÂNDIREA COVID-19:

 • spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat;
 • acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu pliul cotului sau cu o batistă de hârtie, urmată de igienizarea mâinilor;
 • evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;
 • folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide avizate/autorizate;
 • dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în toate locațiile unde se organizează activități sportive.

B. REGULI CE URMEAZĂ A FI RESPECTATE DE CĂTRE PARTICIPANȚII LA CURSELE DIN CADRUL COMPETIȚIEI “MARATON 1 DECEMBRIE 2021”

Măsurile  prevăzute mai jos descriu cadrul în care se pot desfășura curse de alergare  în aer liber.

B.1. MĂSURI CARE PRECED CURSELE DIN CADRUL COMPETIȚIEI “MARATON 1 DECEMBRIE 2021”

 • Înaintea începerii curselor toți participanții prezenți trebuie să se fi înscris în prealabil la cursă și să fi fost validați. Listele de start și de sosire reprezintă ,,lista de prezență’’ care va fi folosită pentru a facilita o eventuala ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2. În cazul unei anchete epidemiologice, toți participanții la respectiva cursă vor fi anunțați la datele de contact completate în formularul de înscriere.
 • Înaintea fiecărei curse din cadrul competiției, participantul care va fi prezent la eveniment este obligat sa semneze in format electronic declarația pe propria răspundere privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19 care va fi pusă la dispoziție printr-un newsletter către fiecare participant.
 • Orice participare la oricare din cursele competiției trebuie să fie precedată de o procedură de autoevaluare. Simptomele comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 au fost descrise mai sus. Persoanele care prezintă sau au prezentat în ultimele 14 zile unul sau mai multe dintre aceste simptome, NU trebuie să se prezinte la  cursă.
 • Deplasarea către și de la locul de desfășurare al competiției  trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecție dispuse de autorități. Este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a curselor, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte.
 • Trebuie să participe la organizarea şi desfăşurarea curselor doar persoanele a căror prezenţă este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui potenţial risc de infectare.
 • În acest sens, participanții sunt rugați insistent să nu aducă susținători la locul evenimentului.
 • Înaintea startului(in zona start/sosire) toți participantii vor purta masca de protectie sanitara. Aceasta va fi purtată cel puțin încă 100 m după trecerea liniei de start.

B.2. MĂSURI ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII CURSELE DIN CADRUL COMPETIȚIEI “MARATON 1 DECEMBRIE 2021”

 • Se va evita contactul fizic cu ceilalți participanți – strângeri de mână, îmbrăţişări la începutul /sfârşitul cursei sau pe parcursul desfasurarii curselor.
 • Pe tot parcursul curselor trebuie să fie păstrată o distanță de siguranță față de celelalte persoane care ar putea să fie prezente. Participanții la activitatea sportivă trebuie să se asigure că respectă distanța de siguranță de cel puțin 2 m (astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp) față de celelalte persoane de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV-2.
 • Distanța sus menționată va fi păstrată și în timpul încălzirii individuale de dinaintea curselor și în timpul ședinței de stretching individual de dupa cursa.
 • Depasirea pe traseul de alergare( în timpul desfasurarii curselor) se va realiza rapid și cu respectarea minimului de distanța posibilă (2 m).
 • Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, sticle cu apă și alte articole personale între participanti, evitarea contactului fizic ).

B.3. MĂSURI DUPĂ CURSĂ 

După trecerea liniei de sosire toți participantii vor purta masca de protectie sanitara. Aceasta va fi purtată în tot timpul staționării în zona start/sosire și după ieșirea din acesta zona.

 • După încheierea curselor la care au participat, toți participantii trebuie sa paraseasca zona  start/sosire a curselor,  în grupuri mici  sau chiar individual. Se vor evita imbratisarile sau strangerile de maini. Nu se vor face fotografii de grup.

C. REGULI CE URMEAZĂ A FI RESPECTATE DE CĂTRE ORGANIZATORII CURSELOR

C.1. MĂSURI CU CARACTER GENERAL

 • Organizatorii asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor de prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID  19.
 • Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea curselor doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc de infectare.

C.2. MĂSURI CE URMEAZĂ A FI LUATE DE CĂTRE ORGANIZATORII CURSELOR

A) ÎN PREGĂTIREA EVENIMENTULUI:
 • verificarea prezenței certificatului verde pentru toate persoanele implicate în procesul de organizare ;
 • asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în organizarea curselor;
 • asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;
 • transmiterea în format electronic către toți participanții la program a documentelor informative și  de atenționare  privind regulile de igienă a mâinilor și igienă respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;
B) ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI:
 • interzicerea accesului spectatorilor sau a susținătorilor participanților  la curse, dacă nu sunt înscrise în program;
 • organizatorii trebuie să se asigure că pentru toți participanții sunt create condițiile pentru a putea respecta distanța socială de 2 metri(astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp)  dacă nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV-2.
C) DUPĂ EVENIMENT:
 • organizatorii trebuie să se asigure că spațiul în care s-a desfășurat evenimentul(zona start/sosire,  traseul)  a ramas curat, luând măsuri de strangere  si depozitare a tuturor deseurilor, echipamentelor de protectie  și materialelor ajutatoare folosite în cadrul evenimentului.

C.3. PROCEDURI ÎN EVENTUALITATEA DEPISTĂRII UNUI CAZ SUSPECT DE COVID-19 IN TIMPUL CURSELOR

În cazul depistării unui caz suspect de COVID-19 în timpul curselor(participant cu simptome specifice)  se va lua masura de izolare pentru  persoana cu simptomatologie COVID-19; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la cursă orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. După măsura izolării  imediate, se  organizează  transportul individual al acesteia la domiciliu și contactarea medicului de familie  și apoi se informează obligatoriu direcția de sănătate publică  a municipiului București și serviciul de urgențe 112.

Regulile prevăzute în această anexă – de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2 – sunt obligatorii și trebuiesc respectate de toți participantii si persoanele implicate în organizare, pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului “Maraton 1 Decembrie 2021”. Nerespectarea acestor prevederi de către orice  participant duce la eliminarea lui din cadrul evenimentului.

CONTACT